Readersy ze zniżką

Read on – zapraszamy biblioteki szkolne oraz sponsorów do zakupu biblioteczek readersów Oxford University Press w super cenie!

Projekt READ ON powstał z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytelnictwo wśród dzieci od najwcześniejszych lat.

Oferta dla szkół podstawowych przystępujących do projektu:

Pakiet 70 lektur poziomowanych w języku angielskim dostosowany do podstawy programowej dla klas 4-8 pod względem tematyki i poziomu zaawansowania językowego – sponsorowany przez instytucje wspierające projekt lub do zakupu przez bibliotekę szkolną z bardzo atrakcyjnym rabatem.

Pobierz formularz zamówienia >>

Oferta dla szkół ponadpodstawowych przystępujących do projektu:

Pakiet 72 lektur poziomowanych w języku angielskim dostosowany do podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych, względem tematyki i poziomu zaawansowania językowego – do zakupu z atrakcyjnym rabatem przez szkołę lub sponsora pozyskanego przez szkołę.

Pobierz formularz zamówienia >>

Dodatkowo dla wszystkich szkół oferowane są:

  • Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w programie na temat efektywnego wykorzystania lektur na zajęciach z języka angielskiego i poza nimi.
  • Bezpłatne materiały do prowadzenia zajęć w oparciu o lektury poziomowane do pobrania z dedykowanej strony internetowej dotyczącej projektu oraz przekazywane pocztą elektroniczną na adres e-mail nauczyciela anglisty realizującego projekt.

  • Możliwość udziału w konkursie ogólnopolskim organizowanym przez Oxford University Press dla uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie READ ON na najciekawszą szkolną realizację projektu czytelniczego.

Zamówienie możesz złożyć u Koordynatora regionalnego Polanglo:

Zamówienia realizujemy od września 2018.