Magda Wilk

Joanna Maciejewska

Koordynator regionalny ds. rozwoju rynku

691 954 734

j.maciejewska@polanglo.pl

Tereny:

województwo łódzkie 

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem regionalnym ds. rozwoju rynku.

    Kierownik zespołu regionalnych koordynatorów:
    Małgorzata Cholewińska

    693 456 132
    22 53 51 762
    m.cholewinska@polanglo.pl