Magda Kryjom

Magda Kryjom

Koordynator regionalny ds. rozwoju rynku

609 470 233

m.kryjom@polanglo.pl

Tereny:

województwo dolnośląski

województwo lubuskie (Zielona Góra, powiaty: żarski, żagański, zielonogórski)

województwo opolskie

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem regionalnym ds. rozwoju rynku.

    Kierownik zespołu regionalnych koordynatorów:
    Małgorzata Cholewińska

    693 456 132
    22 53 51 762
    m.cholewinska@polanglo.pl