KONTAKT

Centrala:

Polanglo Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 20
02-285 Warszawa

godziny otwarcia 8:00 – 16:00

tel.: 22-53 51 740
fax: 22-53 51 766
e-mail: polanglo@polanglo.pl

Sklep internetowy:

tel.: 605 084 321

Księgowość:

tel.: 22-53 51 780, 22-53 51 751


Polanglo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089904, NIP: 527-20-76-913, Regon: 012862590, Kapitał zakładowy: 1.500.000 zł

 

Masz pytanie? Napisz do nas:


    Administratorem podanych danych jest Polanglo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    -kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Polanglo Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie.
    W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przesyłania treści marketingowych na podany adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw znajduje się w Polityce prywatności oraz cookies.