Jarosław Nowakowski

Jarosław Nowakowski

Regionalny Koordynator ds. Sprzedaży

609 302 297

j.nowakowski@polanglo.pl

Tereny:

województwo kujawsko-pomorskie

województwo mazowieckie (Płock, powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, żuromiński )

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem regionalnym ds. rozwoju rynku.

    Kierownik zespołu regionalnych koordynatorów:
    Małgorzata Cholewińska

    693 456 132
    22 53 51 762
    m.cholewinska@polanglo.pl