Insight

Insight to czteroczęściowy kurs dla szkół średnich. Zawiera tematy motywujące do myślenia i teksty bogate w wiedzę, które pobudzają do dyskusji i wyrażania własnych opinii. Insight nie tylko uczy słów, ale wyjaśnia, jakim regułom podlegają, dzięki czemu uczniowie używają języka obcego z dużo większą pewnością i kompetencją.

Komponenty dla ucznia:

  • Podręcznik ucznia
  • Zeszyt ćwiczeń
  • Class CD

Komponenty dla nauczyciela:

  • Oxford Teachers’ Club
  • Classroom Presentation Tool  – oprogramowanie na tablice interaktywne
  • Teacher’s Book and Teacher’s Resource Disk

Pozostałe tytuły dla szkół ponadpodstawowych: