Formularz

DANE NAUCZYCIELA

DANE SZKOŁY

DANE PODRĘCZNIKÓW

* - pole wymagane

Wyrażam zgodę Polanglo Sp. z o.o. na

Zaznacz zgodę na kontakt telefoniczny ( ostatni checkbox). W każdej chwili będziesz mógł wycofać swoją zgodę

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych: wszelkie zebrane informacje są zabezpieczone, a nad zgodnością z przepisami RODO czuwa nasz inspektor ds. ochrony danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Polanglo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 20.. Dane osobowe będą przetwarzane w celach nawiązania przez nas kontaktu o charakterze biznesowym. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą; b) prawo dostępu do danych osobowych; c) prawo żądania sprostowania danych osobowych; d) prawo żądania usunięcia danych osobowych; e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; f) prawo wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się w pełnej klauzuli obowiązku informacyjnego (https://www.polanglo.pl/wp-content/uploads/politykaprywatnosci.pdf)