English File

English File to wyjątkowo komunikatywny kurs, który sprawia, że uczniowie chcą mówić po angielsku i mają dużo do powiedzenia na każdej lekcji. Równowaga gramatyki, słownictwa, wymowy i rozwoju sprawności językowych buduje pewność siebie uczniów i słuchaczy. Słuchacze i lektorzy mają wygodny dostęp do dużej ilości materiałów dodatkowych, jak np. nagrania audio, filmy, karty pracy do kopiowania, ćwiczenia interaktywne i wiele innych, zgromadzonych w jednym miejscu online.

Komponenty dla ucznia:

 • Student’s Book with Online Practice
 • Student’s Book/Workbook Multi-Pack A
 • Student’s Book/Workbook Multi-Pack B
 • Online Practice
 • Workbook with key
 • Workbook without key
 • Student’s Book e-book
 • Say it app
 • Say It: English Pronunciation app

Komponenty dla nauczyciela:

 • Teacher’s Guide with Teacher’s Resource Centre
 • Class DVDs
 • Class Audio CDs
 • Student’s Book Classroom Presentation Tool

Pozostałe tytuły dla szkół ponadpodstawowych: