Edukacja otwarta na języki i relacje

Konferencja naukowa dla nauczycieli języków obcych – Edukacja otwarta na języki i relacje

Termin:

26.09.2022 r.

godziny 9 – 16

Miejsce:

Wrocław

Budynek DSW Wrocław

ul Strzegomska 55

Organizatorzy:

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Patroni:

Prezydent Miasta Wrocławia

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Microsoft