Polanglo to sieć księgarni i hurtowni edukacyjno-językowych, oferująca podręczniki szkolne - edukacyjne i językowe wszytkich polskich wydawców, artykuły szkolne i biurowe, gry, puzzle, zabawki, pomoce dydaktyczne i wiele innych.

Jesteśmy wyłącznym importerem wydawnictwa Oxford University Press.  Więcej informacji

Wybierz z listy oddział Polanglo,aby
przejsć do jego podstrony w serwisie:
Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Deklaracja ochrony prywatności

Firma Polanglo Sp. z o.o. zdaje sobie sprawę z tego, jak istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo prywatnych danych Użytkownika uzyskiwanych podczas korzystania  z naszego serwisu internetowego. Ochronę danych osobowych Użytkownika traktujemy bardzo  poważnie.
Z tego też powodu chcielibyśmy, by dowiedzieli się Państwo, jakie dane są zachowywane,  a jakie nie. Niniejsza deklaracji ochrony prywatności zawiera informacje o podejmowanych przez nas środkach bezpieczeństwa.

Gromadzenie danych

Z naszego serwisu korzystać można bez podawania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszych stron internetowych za wyjątkiem sytuacji, w których może okazać się to konieczne do dostarczenia żądanego produktu czy realizacji żądanej usługi. W trakcie gdy Użytkownik korzysta z naszego serwisu, na serwerach zostają zapisane dane służące różnorakim celom związanym   z bezpieczeństwem. Dane te mogą zawierać nazwę dostawcy usług internetowych Użytkownika, adres strony, z której nastąpiło odwołanie do naszej strony, adresy stron, do których nastąpiły odwołania z naszego serwisu oraz adres IP Użytkownika. Dane takie umożliwiają identyfikację Użytkownika, jednakże nie są wykorzystywane do tego celu.
W określonych odstępach czasu dane te wykorzystywane są do celów statystycznych. Zachowana jednak zostaje anonimowość wszystkich Użytkowników, co uniemożliwia ich identyfikację. W przypadku, gdy dane osobowe przekazywane są stronom trzecim w celu dostarczenia żądanych produktów lub realizacji żądanych usług, jak również w innych celach, dla których Użytkownik udzielił upoważnienia, wykorzystywane są środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik udostępnia je podczas wypełnienia formularza, przesyła  pocztą elektroniczną, w zapytaniach o dostępność produktów  oraz w podobnych sytuacjach, w których Użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje firmie.

Baza danych wraz z jej zawartością pozostaje w naszej firmie i przechowywana jest w jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach działających w naszym imieniu  i odpowiedzialnych przed naszą firmą. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane przez nas lub naszych przedstawicieli do wykorzystania w jakiejkolwiek formie stronom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będą tego wymagały przepisy prawa.

Firma Polanglo Sp. z o.o. podejmuje się kontroli oraz bierze na siebie odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika.

Cel wykorzystania danych

Gromadzone dane będą wykorzystane jedynie w celu dostarczenia Użytkownikowi żądanych produktów lub realizacji żądanych przez niego usług, lub też w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem przypadków, w których prawo przewiduje inaczej.

Prawo do dostępu i wprowadzenia poprawek

Użytkownik ma prawo przeglądać i korygować wszelkie dane osobowe przechowywane
w naszym systemie jeśli uważa, że mogą one być nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w stopce.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę na przyszłe wykorzystanie jego danych osobowych. Podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w stopce.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika, lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem sytuacji, w których prawo przewiduje inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym).

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z witryny przez danego Użytkownika. Pliki cookie są identyfikatorami, które nasz serwer może wysyłać do komputera Użytkownika w celu identyfikacji komputera wykorzystywanego w trakcie danej sesji. Większość przeglądarek jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną akceptację plików cookie. Można jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub tak skonfigurować przeglądarkę, by przed akceptacją cookie informowała o tym Użytkownika. Jeśli pliki cookie mają zostać zapisane na dysku komputera Użytkownika na czas dłuższy, a nie tylko utworzone na czas sesji i następnie skasowane, Użytkownik zostanie o tym poinformowany w momencie utworzenia stosownych plików.

Bezpieczeństwo

Polanglo Sp. z o.o.  stosuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Użytkownika przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. Wszelkie dane osobowe udostępniane firmie przez Użytkownika zostają zaszyfrowane w trakcie przesyłania w celu uniemożliwienia nieprawidłowego ich wykorzystania przez osoby trzecie. Nasze procedury bezpieczeństwa są stale ulepszane w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne.

Dzieci

Z uwagi na znaczenie ochrony prywatności dzieci, w naszym serwisie nie są gromadzone, przetwarzane ani wykorzystywane żadne informacje związane z osobami, o których wiadomo, że nie ukończyły 13 lat bez uprzedniej, możliwej do zweryfikowania zgody opiekuna takiej osoby. Opiekunowie takich osób mają prawo do wglądu, na żądanie,  w informacje udzielone przez dziecko oraz do zażądania ich usunięcia.

Kontakt

Ewentualne problemy, pytania oraz sugestie prosimy zgłaszać pracownikowi Polanglo Sp.    z o.o.  odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo danych. Ciągły rozwój Internetu wymaga okresowych poprawek w naszej deklaracji ochrony prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian.

 

 

Polityka plików cookies

W ramach serwisu polanglo.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

"sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach serwisu polanglo.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

PHPSESSID - Sesyjne - Przechowuje identyfikator sesji użytkownika

cryptcookietest  - Sesyjne - Przechowuje informacje o skrypcie captcha

__utmz  - Stałe - Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik (Google Analytics)

__utma  - Stałe  -  Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika (Google Analytics)

__utmb  - Stałe  -  Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie (Google Analytics)

__utmc  - Sesyjne - Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie (Google Analytics)

 

polityka prywatności